Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 12:00 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-00-1-01
     Řešení aktuálních problémů řízení MŠ Akce č. 4-00-1-01

Obsah: Aktuální informace týkající se předškolního vzdělávání a problematiky školních jídelen. Diskuse na téma Regionální problematika řízení. Doplnění informací k výkonovým výkazům v MŠ a ŠJ, informace k dietnímu stravování, vedení dokumentace na školách, k aktuální změně legislativy.
Určeno:ředitelům, zástupcům a vedoucím učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Svatava Odlová a Bc. Ilona Špráchalová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. říjen 2019 ----------     9:00 - 13:30 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 400101 číslo vzdělávací akce 4-00-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích