Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:21 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-34
     Strategie vyšetřování šikany I - 1. stupeň OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-34

Obsah: Definice šikany, rozdíly mezi šikanou a škádlením, trojrozměrný pohled na šikanu. Vývojová stádia šikanování, znaky šikany, nejčastější chyby při zásahu proti šikanování. Práce s filmem natočeným podle skutečné události.
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ M. Horákové, Hradec Králové
Lektor:Mgr. Jiří Maléř
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ M. Horákové, Hradec Králové

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. březen 2019 06. únor 2019 13:00 - 18:00 hodin ZŠ Hradec Králové, Milady Horákové 258   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101234 číslo vzdělávací akce 1-01-2-34
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích