Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:47 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-13
     Jak bubnovat v MŠ Akce č. 1-02-1-13

Obsah: Hudební dílna zaměřená na metodické postupy, jak naučit děti vnímat rytmus a jak s nimi v MŠ bubnovat. Základní informace z oblasti teorie, příklad vnímání rytmu různými etniky, doporučení výběru vhodných písní a literatury. Nácvik bubnování.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Stanislav Vít
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, pohodlné oblečení a flash disk. Je možné poslat předem na mail volakova@cvkhk.cz písničku k rytmizaci.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. listopad 2019 08. listopad 2019 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102113 číslo vzdělávací akce 1-02-1-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích