Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 11:51 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-03
     Vezmi knihu do ruky aneb Rozvoj čtenářských dovedností žáků 1. stupně ZŠ Akce č. 1-03-1-03

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Možné přístupy k rozvoji čtenářských dovedností žáků. Metody kritického myšlení a čtenářské dílny (ukázky práce s vybranými texty z publikací Ilony Fišerové: Pejsek Dar, Záhada v ZOO, Záhada ztraceného papouška, Kovářské pohádky). Seznámení s nabídkou aktivit dětského oddělení knihovny a s možnostmi jejich zařazení do výuky (představení vybraných titulů doporučené literatury pro jednotlivé ročníky, tematicky zaměřené besedy, literární workshopy, čtenářský klub, celoroční hry). Inspirativní setkání s autorkou a ilustrátorkou dětské literatury, s formami její práce a spolupráce se školami.
Určeno:učitelům 1. - 3. ročníku ZŠ
Lektor:Mgr. Eva Faltisová, Ilona Fišerová, Bc. Markéta Poživilová a Mgr. Petra Ornstová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. říjen 2019 14. říjen 2019 9:00 - 15:30 hodin Knihovna města Hradce Králové, Wonkova 1262/1a   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103103 číslo vzdělávací akce 1-03-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích