Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 13:37 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-17
     Strategie vedení třídy na 1. stupni ZŠ/OBJEDNÁVKA Akce č. 5-01-2-17

Obsah: Seminář seznámí začínající učitele s náměty na motivační aktivity v kolektivu, jak vybudovat funkční třídu, náměty na celoroční hru, jak na aktivity k třídnické práci s tématem cesty k dětské zodpovědnosti. Myšlenková mapa, třída dle mých představ - prostor dobře organizačně zvládnutý vyhovující pedagogovi i žákům. Aktivity s kolektivem napříč ročníky - týmové aktivity, hry pro podporu dobrého klimatu třídy, dobrá praxe, dětská zodpovědnost - spolupodílení se na vzdělávání i sebereflexe, mapa mé cesty.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Jitka Grohmannová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. duben 2019 02. únor 2019 8:00 -13:00 hodin ZŠ Červený Kostelec, Lhota, Bratří Čapků 138   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501217 číslo vzdělávací akce 5-01-2-17
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích