Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:36 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-03-1-02
     Práce s pohádkou Akce č. 5-03-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktická dílna zaměřená na téma Pohádky v četbě žáků. Pohádka jako zdroj poznání i mravních hodnot, jako přirozený stimul pro vyjadřování názorů a postojů, pochopení principů, které jsou základem pro společenské zákony a normy. Charakterové vlastnosti vystupujících postav - odlišení dobra a zla. Náměty pro cvičení a hry zajišťující pochopení textových souvislostí, zlepšení komunikativních dovedností žáků, podpora tvořivého myšlení a zlepšování volních vlastností žáků. Náměty pro výtvarné činnosti při četbě pohádky - hra na ilustrátory. Práce s prvky mediální výchovy, podpora všech kompetencí.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. listopad 2019 23. říjen 2019 9:00 - 13:00 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 503102 číslo vzdělávací akce 5-03-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích