Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 13:13 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-03-1-04
     Do světa literatury jinak aneb Nebojme se literární teorie Akce č. 5-03-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časové rozsahu 8 hodin. Netradiční a zábavné formy práce k osvojování důležitých pojmů v rámci výuky literární teorie. Aktivity k procvičování a upevňování pojmů literární teorie (přiřazování k literárnímu druhu a žánru, určování hlavního tématu, postavy, prostředí, zasazení do literárně-historického kontextu). Aktivity ke struktuře literárního díla - obsah a forma, tématika (námět, téma, postavy, prostředí, děj), kompozice (stavíme příběh, hra asociací), jazyk (zvukové prostředky, obrazná pojmenování, syntaktické prostředky, hry se slovy). Náměty na práci s poezií - podle čeho poznáme báseň, výstavba básně, prozodické systémy verše, rytmus a rým, na hranici poezie (kaligramy, absolutní poezie, experimentální poezie), nejznámější ustálené básnické útvary. Práce s texty, příklady her v oblasti literárních druhů a žánrů - próza, poezie, drama, epické žánry, lyrickoepické žánry, dramatické žánry, žánry literatury faktu, tzv. pokleslá literatura - literární kýč, kořeny literatury - lidová slovesnost.
Určeno:učitelům českého jazyka 2. stupně ZŠ, SŠ a VOŠ
Lektor:Mgr. Kamila Křížová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. prosinec 2019 05. prosinec 2019 9:00 - 15:30 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 503104 číslo vzdělávací akce 5-03-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích