Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 12:12 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-06-2-02
     Začínáme s geometrií/PŘESUN NA 11.1.2021! Akce č. 5-06-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na přípravu výuky geometrie u začátečníků. Náměty, ukázky úloh, učební pomůcky a jejich zdroje. Význam postupného zařazování výuky geometrie do učebních programů na 1. stupni ZŠ. Období přípravy na geometrii, práce s pojmy, ukázky propojení úloh s manipulací (práce s modelínou dřevěnými tyčkami, kostičkami, pěnou, provázkem, papírem). Ukázky aktivizačních úloh na základy rýsování, seznámení s postupy na výrobu smysluplných pomůcek na geometrii. Ukázky procvičování geometrických představ v jiných předmětech (TV, PV, VV).
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Jitka Grohmannová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. květen 2020 18. květen 2020 13:00 -17:00 hodin Raisova 677, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 506202 číslo vzdělávací akce 5-06-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích