Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 10:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-07
     Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce Akce č. 5-01-1-07

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Seznámení s problematikou práce asistenta pedagoga a naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem. Role školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga (spolupráce se speciálním pedagogem, školním psychologem a výchovným poradcem). Činnosti asistenta pedagoga v edukačním procesu. Společné působení asistenta pedagoga a učitele (vzájemná spolupráce, vztah k žákovi, pracovníkům školy a rodičům). Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga. Didaktické zásady, metody práce, praktické rady a náměty. Vzájemná výměna zkušeností, seznámení s příklady.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Jana Jedličková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Změna termínu konání z 10.12. na 9.12.2019.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. prosinec 2019 03. prosinec 2019 9:00 - 16:00 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501107 číslo vzdělávací akce 5-01-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích