Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 19:08 CET
Podrobný popis akce číslo 4-02-1-04
     Ranní cvičení v mateřské škole Akce č. 4-02-1-04

Obsah: Praktický seminář aneb Jak a co cvičit i s dvouletými dětmi a nejen s nimi, vycházející z potřeby četnějšího začleňování pohybových aktivit do programu MŠ. Různorodý a tvůrčí způsob, jak motivovat 2-6leté děti k ranním rozcvičkám a vytváření jejich programu s důrazem na prvky zdravotní tělesné výchovy a na správné provádění cviků. Motivace, náměty pro ranní cvičení a tělovýchovné chvilky, využití drobných a nápaditých pomůcek. Praktické ukázky s vyzkoušením aktivit, inspirační zdroje z literatury.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Hana Volfová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-33610/2019-1-1144
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste podložku na cvičení a oblečení, obuv do tělocvičny.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. listopad 2019 16. listopad 2019 9:00 - 14:00 hodin tělocvična ZŠ Jičín, Poděbradova 18   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402104 číslo vzdělávací akce 4-02-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích