Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:13 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-20
     Matematická pregramotnost - vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-02-2-20

Obsah: Třetí a čtvrtá část 18h kurzu. Co by mělo zvládat dítě v MŠ ve vztahu k předmatematickým činnostem. Rozvoj schopnosti porovnávat, třídit, skládat a kompletovat, hledat a vytvářet shody a rozdíly. Etapy vytváření poznatků u dětí. Metody předškolního vzdělávání a okruhy předmatematické výchovy. Dítě s nadprůměrnými schopnostmi, nebo nadané na matematiku. Příprava dítěte na zpracování informací v zadání slovní úlohy. Otázka jako důležitý nástroj rozvoje předmatematického vnímání. Ukázky pracovních listů, činností a metod pro rozvoj předmatematické gramotnosti. Rozvoj smyslového vnímání vzhledem k předmatematické gramotnosti. Souhra oka a ruky. Grafomotorické činnosti.
Určeno:Učitelé MŠ
Lektor:RNDr. Hana Lišková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: navazuje na termíny 4. a 11. 4. 2018.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. březen 2019 20. únor 2019 13:00 - 17:00 hodin MŠ Josefa Gočára, Hradec Králové, Škroupova 693   Přihláška na všechny termíny
14. březen 2019 ----------     13:00 - 17:00 hodin MŠ Josefa Gočára, Hradec Králové, Škroupova 693    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102220 číslo vzdělávací akce 1-02-2-20
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích