Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 08:02 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-06
     Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů / 2. semestr / ON-LINE FORMA 7.4., 14.4., 29.4 a 7.5.2020 Akce č. 1-01-2-06

Obsah: Pokračování čtyřsemestrového studia pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:tým odborných lektorů
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: uhrazen na počátku studia
Poznámka: Do studia již není možné vstoupit. Odevzdání ročníkové práce do 30. 6. 2020. Předběžný termín odevzdání závěrečné práce 1. 5. 2021 a závěrečných zkoušek v červnu 2021. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. únor 2020 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
25. únor 2020 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
11. březen 2020 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
12. březen 2020 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
25. březen 2020 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
7. duben 2020 ----------     9:00 - 15:30 hodin on-line forma    
29. duben 2020 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
7. květen 2020 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Krrálové    
26. květen 2020 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
2. červen 2020 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
15. červen 2020 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101206 číslo vzdělávací akce 1-01-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích