Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 20:58 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-04-1-02
     Žáci se SPU ve výuce cizího jazyka/ZRUŠENO! VP je přeložen na 2.3.2020! Akce č. 5-04-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář seznamující účastníky s novými trendy ve výuce cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení, rozšířený o poznatky z oblasti výuky cizích jazyků na školách pro žáky s lehkým mentálním postižením. Popis deficitů v oblasti vývoje poznávacích procesů a jejich vliv na osvojování cizího jazyka. Přístupy a náměty pro práci se žáky s SPU v běžné třídě v souladu s ŠVP. Náměty na inovativní způsoby osvojování slovní zásoby, gramatiky, písemného projevu a čtení.
Určeno:učitelům ZŠ, speciálních škol a speciálním pedagogům
Lektor:Mgr. Sylvie Sedláčková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: VP je z důvodu nemoci lektorky přeložen z 11.11.2019 na 2.3.2020.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. listopad 2019 04. listopad 2019 9:00 - 13:00 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 504102 číslo vzdělávací akce 5-04-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích