Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 22:01 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-04-1-01
     Jak motivovat žáky k výuce angličtiny Akce č. 5-04-1-01

Obsah: Seminář seznamující s možnostmi zapojení žáků do výuky anglického jazyka, nabízející praktické náměty k jejich motivování k výuce při současném využití jejich dnešních počítačových znalostí, lásky k filmu a hudbě. Možnost získání kladného vztahu k předmětu, návody, praktické ukázky různých dovedností a ukázka vhodných webových stránek využitelných ve výuce. Vzájemná výměna zkušeností. Věci kolem nás - rodina, koníčky, přátelé, bydliště. Moje škola. Vánoce, Velikonoce a další svátky. Stolování, restaurace. Piknik. Počasí, předpověď. Cestování, můj tajuplný ostrov. Popis obrázků. Hudba, film. Vyprávění příběhu. Nabídka cvičení k rozvoji slovní zásoby a řečových dovedností. Ukázka vhodných webových stránek využitelných ve výuce.
Určeno:učitelům anglického jazyka 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Hana Brožová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. říjen 2019 11. říjen 2019 9:00 - 13:00 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 504101 číslo vzdělávací akce 5-04-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích