Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:06 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-00-1-01
     Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně Akce č. 5-00-1-01

Obsah: Základní právní předpisy k zajištění PO. Práva a povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců. Prevence rizik, účast zaměstnanců na řešení PO. Vzhled a umístění bezpečnostních značek a používané signály. Dokumentace požární ochrany objektu školy, revize a kontroly zařízení. Ostatní předpisy k zajištění PO při práci. Ověření znalostí formou písemného testu.
Určeno:vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zařízení, dalším zájemcům
Lektor:Robert Křepinský
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. září 2019 23. září 2019 9:00 - 13:00 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 500101 číslo vzdělávací akce 5-00-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích