Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:02 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-08
     Hra na foukací harmoničky a zvonkohru jako klíč k dětské písničce Akce č. 1-02-1-08

Akce byla zrušena !

Obsah: Využití melodických nástrojů a dalších pomůcek k obohacení hudební práce s předškolními dětmi. Pozitivní dopady muzicírování na rozvoj dítěte. Aktivity pro nácvik správného dýchání do břicha, bez zvedání bederní páteře - Hurvínek, Na klauny (s využitím pomůcek - nákresy, brčka, ubrousky, foukátka). Nácvik hry na foukací harmoničku a zvonkohru - pomůcky a herní aktivity. Práce se dvěma konkrétními skladbami (Komáři se ženili a Perníková chaloupka). Videoukázka práce s dětmi - rozbor, zamyšlení se nad klady a zápory, motivace k vlastní kreativitě a nápadům.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Bc. Jiřina Oršlová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a pohodlné oblečení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. říjen 2019 17. říjen 2019 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102108 číslo vzdělávací akce 1-02-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích