Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:18 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-05
     Bo(žena), která předstihla dobu Akce č. 1-03-1-05

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Ucelený obraz o Boženě Němcové, zajímavé ženě, spisovatelce a výrazné osobnosti 19. století a možnosti jejího přiblížení současné generaci čtenářů. Ukázky aktivit k seznámení s mezníky života Boženy Němcové: Zrození spisovatelky aneb Ze slečny Betty paní Boženou, Lásky (a zklamání) aneb Mé srdce bažilo být velmi milováno, Té noci hvězdy nevyšly. Ukázky textů a metod k přiblížení díla Boženy Němcové současným čtenářům - vlastní mapa čtenářského území, metody porozumění textu, asociační mapy, analýza postav v prostředí a čase, debata s autorem jako druh řízeného čtení, dramatizace, metody čtenářské dílny. Příklady literárních, filmových, divadelních a televizních zpracování života a díla Boženy Němcové.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Kamila Křížová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. leden 2020 15. prosinec 2019 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103105 číslo vzdělávací akce 1-03-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích