Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 19:13 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-07
     Hrajeme si s magnetickými stavebnicemi a geometrickými kartami Akce č. 1-02-1-07

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Seznámení s didaktickým potenciálem magnetických stavebnic a geometrických karet prostřednictvím manipulativních činností jako plnohodnotné metody k získávání nových poznatků v rozvoji předgeometrických představ. Aktivity se sadou interaktivních oboustranných karet - tvorba a vyplňování obrázků, doplňování souměrnosti, hledání a tvorba geometrických tvarů v rovině. Hry v prostoru - tvorba velkých staveb, hra s geometrickými tělesy. Využití netradičních pomůcek k rozvoji počáteční prostorové inteligence, technického myšlení, pohybové zručnosti a originality dětí.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. říjen 2019 15. říjen 2019 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102107 číslo vzdělávací akce 1-02-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích