Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:39 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-09
     Komunikační a psychické problémy dětí bez hranic Akce č. 5-02-1-09

Obsah: Zamyšlení nad aktuálními problémy ve výchově předškolních dětí. Děti bez hranic s potížemi respektovat výchovné autority a důvody - proč se u nich setkáváme s komunikačními a psychickými problémy, co s tím v MŠ můžeme dělat. Priority ve výchově dětí v předškolním věku - vývoj citů a společenských kontaktů, počátky osobnosti, zvláštnosti volních a charakterových vlastností. Důležitost respektování denního režimu, řádu a rituálů v procesu výchovy komunikačně a psychicky zdatného předškoláka. Nutnost sycení základních potřeb dítěte, včetně pocitu bezpečí a jistoty. Význam herních a imitačních činností v procesu socializace. Role MŠ v edukaci rodičů - důraz na rodinné prostředí, nastavení vztahů a norem v rodině.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Jitka Nováková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. listopad 2019 05. listopad 2019 9:00 - 14:00 hodin Raisova 677, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502109 číslo vzdělávací akce 5-02-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích