Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 10:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-08-1-01
     Cvičení a hry s prvky jógy pro tělesnou a etickou výchovu dětí Akce č. 5-08-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Tělesná, dechová a relaxační cvičení s prvky jógy podle metody Svítání, která komplexně působí na celý organismus, harmonizuje osobnost dítěte a je velmi dobrou zdravotní prevencí. Cviky motivované básněmi, které rozvíjí etické cítění dětí a vytváří citlivý vztah k přírodě. Vytvoření vhodných podmínek a způsoby správného a postupného vedení cvičení při seznamování dětí se základy jógy.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:Pavel Klimeš
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 900 Kč
Poznámka: S sebou přineste podložku (deku, velký ručník), pohodlné oblečení a ponožky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. říjen 2019 27. září 2019 9:00 - 16:00 hodin Mateřské centrum Hopsáček, Zelená 157/E, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 508101 číslo vzdělávací akce 5-08-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích