Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 10:36 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-04
     Náměty na besídky Akce č. 5-02-1-04

Obsah: Praktická dílna zaměřená na přípravu besídky v MŠ. Jak připravit veřejné vystoupení s dětmi s využitím metod dramatické výchovy a zároveň do programu začlenit prvky globální a environmentální výchovy. Seznámení s tematickými bloky s uplatněním prvků dramatické výchovy, které představí účastníkům jeden z možných způsobů začlenění nácviku veřejného vystoupení do vlastního ŠVP a TVP. Ukázky konkrétní práce s dětmi na téma Muzikanti jdou, která v konečném zpracování vyústí ve vystoupení na besídce v mateřské škole. Tvorba vhodného prostředí a doplňků pro dané téma, práce s netradičními hudebními nástroji, jejich využití při doprovodů písní, výtvarné zpracování námětů, hry pro rozvoj komunikace mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a dospělými, tělovýchovné aktivity se zaměřením na rozvoj jemné i hrubé motoriky a grafomotoriky, kontaktní hry se zaměřením na prožitky dětí se speciálními potřebami.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Jana Venclová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste nástroje z Orffova instrumentáře.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. říjen 2019 03. říjen 2019 10:00 - 15:30 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502104 číslo vzdělávací akce 5-02-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích