Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 17:49 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-01
     Bádání s potravinami Akce č. 1-02-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Náměty na jednoduché pokusy, které využívají běžně dostupné potraviny. Demonstrace, vyzkoušení a objasnění vybraných pokusů k jednotlivým tématům - pokusy s oxidem uhličitým (tvorba oxidu uhličitého z kuchyňských surovin, prozkoumání vlastností oxidu uhličitého), pokusy s výluhem z červeného zelí (jednoduchá příprava výluhu, změny barev výluhu přidáním kuchyňských surovin, pipetování brčkem), pokusy demonstrující hustotu (plavání vajíčka ve sladké a slané vodě, vrstvení různých tekutin, vrstvení různě oslazené vody, tání kostek ledu ze sladké a slané vody, tančící hrozinky, lávové lampičky, plovoucí těsto), zkoumání vhodných podmínek pro kynutí těsta, využití kuchyňských surovin k barvení a míchání barev, sledování vzlínání vody, pokusy s potravinářskými barvivy, model historické chladničky z ledu a soli, zdroj elektrické energie z ovoce a zeleniny, vodivé a nevodivé těsto. Postupy na výrobu jednoduchých pomůcek - vodivé těsto, plovoucí těsto, lávová lampička.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:RNDr. Jitka Houfková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. září 2019 09. září 2019 10:00 - 16:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102101 číslo vzdělávací akce 1-02-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích