Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 12. srpen 2020 @ 00:26 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-03
     Hudební improvizace a kreativita jako nástroj osobnostního a sociálního rozvoje Akce č. 1-02-1-03

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Možnosti osobnostního a sociálního rozvoje v kontextu hudby a hudební improvizace. Zdroje kreativity pro učitele a jejich aplikace v hudebních činnostech. Základní principy v hudbě, podle nichž lze hudebně tvořit (rytmus, melodie, harmonie, práce a hry s tělem). Improvizace na tělo, rytmická cvičení a hry s tělem a na tělo, rytmické improvizace na vybrané nástroje (hry s dřívky, s boomhackers, drobné perkuse, hlasová rytmická improvizace a beatbox), hudební hry s příběhy, hry s hlasem a základy vokální improvizace.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. et Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a nástroje Orffova instrumentáře.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. říjen 2019 24. září 2019 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102103 číslo vzdělávací akce 1-02-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích