Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 11:11 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-05-1-03
     Dějiny Francie v 18. a 19. století aneb Od krále k císaři a zpět Akce č. 1-05-1-03

Obsah: Metodický seminář v časovém rozsahu 8 hodin, spojený s praktickými ukázkami netradičních forem vyučování dějepisu, přibližující historii Francie ve zlomovém období. Doba nedotknutelné absolutní monarchie, revoluce k občanským svobodám, porážka a smrt císaře Napoleona. Podoba francouzské společnosti, situace jednotlivých stavů a jejich odlišnosti. Deklarace práv člověka a občana. Porovnání diktatur a jejich shodné rysy. Napoleon jako voják (250 let od narození), Slavkov a Waterloo, blokáda, strategická hra. Úloha osobnosti v dějinách.
Určeno:učitelům dějepisu 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Ivan Bauer
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. listopad 2019 12. listopad 2019 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 105103 číslo vzdělávací akce 1-05-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích