Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:39 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-05
     Projektová pracovní dílna v MŠ Akce č. 5-02-1-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Tvůrčí pracovní dílna na téma Čerti na okýnka buší, andělíčkům křídla sluší, Mikuláš se usmívá, zaměřená na využití mikulášského projektu k seznamování dětí s hlavními znaky tradičního svátku, k naplňování dílčích cílů a klíčových kompetencí vycházejících z RVP PV s dodržováním individuálního přístupu citlivým způsobem přiměřeným věku dětí. Aktivní vyzkoušení možnosti propojení dramatizace mikulášských textů, básniček a říkadel s pohybem a hudbou. Náměty a propojení s výtvarným tvořením, rozvojem smyslového vnímání, logopedickou prevencí a s rozvojem grafomotoriky. Propojení s polytechnickou výchovou - ukázka využití kovových materiálů na výrobu Mikuláše, čerta, anděla. Námět na zapracování do programu besídky.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Václava Tmejová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. říjen 2019 03. říjen 2019 9:00 - 15:00 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502105 číslo vzdělávací akce 5-02-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích