Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 07:47 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-24
     Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO - 2. skupina Akce č. 1-00-2-24

Obsah: Seminář zabezpečující proškolení zaměstnanců v oblasti BOZP dle ZP.
Určeno:pedagogickému sboru SŠSOG Hradec Králové
Lektor:Robert Křepinský
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. červen 2019 19. říjen 2018 10:30 - 12:30 hodin SŠSOG Hradec Králové, Velká 3   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100224 číslo vzdělávací akce 1-00-2-24
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích