Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 11:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-03-1-03
     Čtenářská gramotnost. Náměty do výuky Akce č. 4-03-1-03

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, poskytující informační a metodickou podporu pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. Seznámení s v praxi ověřenými náměty k rozvoji čtenářských dovedností v různých předmětech - popis různých metod práce s texty a představení vybraných zdrojů. Ukázky a náměty k sestavení tematických plánů čtenářských dílen. Příklady využití obrazového materiálu reklamy (popis, vytváření hypotéz, doplňování textu, vlastní tvorba atd.) a tištěných autentických materiálů (práce s chybou, tvorba vlastního textu, hry s jazykem atd.). Ukázky zařazení audiovizuálních prostředků do výuky (nácvik porozumění nonverbálního vyjádření, rozpoznání funkce obrazu, zvuku, výběru jazykových prostředků, vnímání multikulturních zvláštností atd.). Základní fáze práce s naučným textem a samostatná práce žáka. Ukázka pracovních listů a naučných textů. Ukázky strategií. Rozlišování obsahu a sdělení textu. Vyhodnocení důležitosti informace. Určení klíčových slov textu a práce s nimi. Interpretace textu, myšlenkové mapy.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Jarmila Sulovská
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. říjen 2019 20. říjen 2019 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 403103 číslo vzdělávací akce 4-03-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích