Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 10:33 CET
Podrobný popis akce číslo 3-02-1-02
     Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi Akce č. 3-02-1-02

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku dětské kresby jako prostředku rozvoje grafomotorických schopností, vizuomotorické koordinace, prostorové orientace a citového vnímání světa i jako ukazatele jeho připravenosti či naopak vývojové nedostačivosti. Vývoj kresby ve vztahu k vývojovému období dítěte, úroveň motorické a senzomotorické koordinace, propojení vnímání s pohybem. Příčiny grafomotorických a psychomotorických poruch, prostorová orientace, představivost, schopnost vnímat prostorové vztahy v kresebném projevu, vizuální představivost, vliv kresby na zmírnění napětí dítěte, laterální dominance, projevy dětské nejistoty a úzkosti.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Svatava Vyhlídalová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. říjen 2019 16. říjen 2019 9:30 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302102 číslo vzdělávací akce 3-02-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích