Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 13:00 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-03-1-02
     Podpora čtenářské gramotnosti na základní škole Akce č. 4-03-1-02

Obsah: Dvoudílný seminář v celkovém časovém rozsahu 8 hodin. Čtenář, čtenářství, vnější a vnitřní faktory ovlivňující rozvoj čtenářství. Ukázka možností využití různých metod práce s textem. Ukázky příkladů k vedení záznamů o četbě a jejich využití učitelem a žákem. Praktické náměty pro rozvoj čtenářství žáků, vybrané postupy pro práci se slohovými pracemi - zápisy. Vedení záznamů čtenáře (čtenářské portfolio), možnosti práce s přečtenou knihou, spolupráce s knihovnou.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Jan Horák
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. říjen 2019 07. říjen 2019 12:30 - 16:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška na všechny termíny
6. listopad 2019 ----------     13:00 - 16:30 hodin Železnická 460, Jičín    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 403102 číslo vzdělávací akce 4-03-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích