Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 18:09 CET
Podrobný popis akce číslo 4-10-1-01
     Vánoční zpívání hravě Akce č. 4-10-1-01

Obsah: Hudební dílna nabízející méně známé koledy, zimní písně a říkadla v originálním kabátě, která jsou propojena s hrou na tělo, pohybem, tancem, doprovodem nástrojů Orffova instrumentáře a nástroji, které v pravém slova smyslu nástroji nejsou, ale zajímavě zní a dávají velký prostor pro vlastní tvořivost a improvizaci. Ochutnávka aktivního poslechu a příprava námětu na hravou a tvořivou oslavu nejkrásnějších svátků roku.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, ZUŠ a vychovatelům ŠD
Lektor:Regina Krchňáková
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. listopad 2019 04. listopad 2019 8:30 - 13:00 hodin ZUŠ Jičín, Valdštejnovo náměstí 1   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 410101 číslo vzdělávací akce 4-10-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích