Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 12:54 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-05-1-04
     Virtuální archeologie Akce č. 1-05-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na využití moderních postupů pro výuku společenskovědních předmětů. Jak digitálně dokumentovat a vizualizovat archeologické nálezy od drobných předmětů po velké krajinné celky? Ukázky počítačových vizualizací zaniklých archeologických reálií, vytvořených Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, digitální 3D modely archeologických výzkumů a 3D počítačové rekonstrukce archeologických lokalit. Možnosti moderní prezentace těchto dat prostřednictvím virtuální nebo rozšířené reality (virtuální turistika, tablety, chytré telefony) jako nový nástroj pro prezentaci kulturně-historického dědictví, možnosti jejich zařazení do výuky např. knížecí hrob ze starší doby železné v Lovosicích, raně středověké hradiště v Libici nad Cidlinou.
Určeno:učitelům společenskovědních předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Jiří Unger
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. leden 2020 08. leden 2020 10:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 105104 číslo vzdělávací akce 1-05-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích