Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:26 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-06
     Inovace v řízení tělesné výchovy v MŠ aneb Pohybem ke zdraví a rozvoji dětí Akce č. 1-02-1-06

Obsah: Pozitivní vliv pohybu na zdraví a celkový správný rozvoj dítěte. Možnosti naplňování cílů RVP PV prostřednictvím pohybových činností a her - náměty na inovaci ŠVP. Uplatnění pohybových činností v režimu dne v MŠ (rituály, náměty na propojení pohybových činností s dalšími oblastmi, příklady indoorových i outdoorových aktivit k rozvoji zdatnosti). Praktické ukázky - psychosomatické hry, hry k rozvoji řeči a myšlení, kolektivní hry k rozvoji identity, spolupráce a tvořivosti.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Doporučené spojení: Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů se nachází na adrese Hradec Králové, 17. listopadu 1202. Od terminálu HD linkou č.1 (trolejbus), vystoupit na zastávce Heyrovského (7. zastávka od terminálu, 6. zastávka od vlak. nádraží), vrátit se na světelnou křižovatku, přejít do ulice Hradecká směrem do historického centra, odbočit druhou ulici doprava (ulice 17. listopadu), a potom první ulicí vlevo a již stojíte před budovou SUPŠ HNN. Domov mládeže se nachází naproti škole.
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste oblečení a nesmekavou sportovní obuv do tělocvičny, lehký šátek, 2 kolíčky. Zahájení a úvodní část proběhne v Domově mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku a praktická část v tělocvičně Gym4You v sousední budově.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. říjen 2019 04. listopad 2019 9:15 - 13:45 hodin DM SUPŠ HNN, 17. listopadu 1202 a Gym4You, Hradecká 1151/9, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102106 číslo vzdělávací akce 1-02-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích