Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 10:14 CET
Podrobný popis akce číslo 4-02-1-02
     Náměty na besídky. O umění létat Akce č. 4-02-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktická dílna zaměřená na přípravu besídky v MŠ s tématem O umění létat. Představení jednoho z možných způsobů, jak připravit veřejné vystoupení s dětmi s využitím metod dramatické výchovy a zároveň do programu začlenit prvky globální a environmentální výchovy. Tvorba vhodného prostředí a doplňků, využití netradičních hudebních nástrojů, výtvarné zpracování, hry pro rozvoj komunikace mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a dospělými, tělovýchovné aktivity se zaměřením na rozvoj jemné i hrubé motoriky a grafomotoriky, kontaktní hry se zaměřením na prožitky zdravotně postižených jedinců.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Jana Venclová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Účastnici obdrží metodické materiály s konkrétním, podrobně rozpracovaným projektem.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. říjen 2019 07. říjen 2019 9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402102 číslo vzdělávací akce 4-02-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích