Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 12:29 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-05-1-01
     Podnikání v praxi pro SŠ Akce č. 1-05-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časové dotaci 8 hodin nabízející vhled do problematiky základů podnikání a náměty, jak zajímavou a interaktivní formou seznámit žáky se základními podnikatelskými principy, jak propojovat vzdělání s praxí, získat k předání zkušeností ve výuce profesionály, kteří s podnikáním v profilovém oboru mají zkušenosti a dokáží hovořit o specifikách svých oborů. Přiblížení témat základů podnikání (business idea, business plán, marketingová komunikace, podniková ekonomika a finanční plánování, prezentace podnikatelského záměru), finanční gramotnosti, týmové práce, prezentačních dovedností i kritického myšlení.
Určeno:učitelům společenskovědních a ekonomických předmětů SŠ
Lektor:Mgr. et Mgr. Jiří Štěpán
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. říjen 2019 25. září 2019 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 105101 číslo vzdělávací akce 1-05-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích