dbconnect_gl; Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK
Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 22. únor 2020 @ 23:54 CET
Podrobný popis akce číslo 4-05-1-01
     Dějepis hrou Akce č. 4-05-1-01

Obsah: Seminář složený z ukázek aktivit - kvízy, krátké i celohodinové aktivity, práce s textem a obrázkem, návody na skupinovou práci. Příprava krátkodobých a dlouhodobých projektů do hodin dějepisu, vycházky či vícedenní exkurze - praktické ukázky itinerářů. PowerPointové prezentace a jejich využití v hodinách dějepisu, průřezová témata.
Určeno:učitelům dějepisu 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Tomáš Mikeska
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 850 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. říjen 2019 09. říjen 2019 9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 405101 číslo vzdělávací akce 4-05-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích