Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 08:12 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-05-1-01
     Dějepis hrou Akce č. 4-05-1-01

Obsah: Seminář složený z ukázek aktivit - kvízy, krátké i celohodinové aktivity, práce s textem a obrázkem, návody na skupinovou práci. Příprava krátkodobých a dlouhodobých projektů do hodin dějepisu, vycházky či vícedenní exkurze - praktické ukázky itinerářů. PowerPointové prezentace a jejich využití v hodinách dějepisu, průřezová témata.
Určeno:učitelům dějepisu 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Tomáš Mikeska
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 850 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. říjen 2019 ----------     9:00 - 14:00 hodin Železnická 460, Jičínpřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 405101 číslo vzdělávací akce 4-05-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích