Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 08:49 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-12
     Pracujeme s předškolákem s ADHD Akce č. 1-02-1-12

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Vhled do světa dítěte s ADHD. Pozornost a možnosti jejího ovlivnění, úroveň pozornosti u dítěte v MŠ, specifika pozornosti u dítěte s ADHD, aktivity pro trénink pozornosti. Potřeba struktury, rituálů a jistot a jak ji naplnit (pomůcky - obrázky, fotky, vítací a svolávací rituály). Dovednost dokončování úkolů a jak ji rozvíjet (členění úkolů, možnosti práce s pracovními listy, plakáty s vizuální strukturou). Rozvoj sociálních dovedností k řešení konfliktů - ukázky aktivit s hudebními nástroji a dramatizace s plyšáky. Nastavování hranic - společné dohody a pravidla, téma důsledků nevhodného chování, důvěra dítěte v učitele. Význam poznávání sama sebe v rozvoji sociálního chování. Aktivity pro uvolnění psychomotorického neklidu (cesta balónků, hudební relaxace, práce s dechem).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Kateřina Papoušková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 1 200 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. listopad 2019 05. listopad 2019 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102112 číslo vzdělávací akce 1-02-1-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích