Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:18 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-06-1-01
     Aplikace matematiky v technických předmětech Akce č. 4-06-1-01

Obsah: Setkání učitelů matematiky a technických předmětů zaměřené na výměnu zkušeností a předání příkladů dobré praxe. Seznámení s hostitelskou školou a jejími pracovišti - prohlídka, učebny, technické vybavení a jejich využití k výuce aplikované matematiky, propojení s ostatními předměty, s informačními technologiemi atd.
Určeno:učitelům matematiky SŠ a VOŠ, případně 2. stupně ZŠ
Lektor:pedagogický tým SPŠ a VOŠ Jičín
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program není akreditován MŠMT ČR a uskuteční se v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. říjen 2019 27. září 2019 9:00 - 13:30 hodin SPŠ a VOŠ Jičín, Komenského náměstí 45   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 406101 číslo vzdělávací akce 4-06-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích