Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 18:44 CET
Podrobný popis akce číslo 3-02-1-03
     Systematické hodnocení výsledků vzdělávání dětí v MŠ Akce č. 3-02-1-03

Obsah: Seminář zaměřený na seznámení s možnými způsoby hodnocení výsledků vzdělávání v mateřských školách. Význam hodnocení pokroků dítěte jako součást pedagogické činnosti - vývoj a současná praxe, návaznost na RVP PV a ŠVP PV. Typy hodnocení s možností praktického vyzkoušení. Funkce hodnocení a jejich význam a návaznost na klíčové kompetence podle RVP PV. Hodnocení jako součást evaluace MŠ.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Monika Morávková
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. listopad 2019 22. listopad 2019 9:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302103 číslo vzdělávací akce 3-02-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích