Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:40 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-03-1-05
     Škola hrou aneb Proč je baví čeština Akce č. 5-03-1-05

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, nabízející inspiraci k oživení tradiční výuky českého jazyka o netradiční metody výuky s využitím interaktivních metod. Aktivity čtenářských dílen, projektová výuka v literatuře. Slovo a slovní zásoba - přesmyčky, skládačky, jazykolamy. Tvarosloví - příběhy, kvarteta, šifrované zprávy. Skladba - větné vzorce, královská rodina. Pravopis - hra zaměřené na procvičení vyjmenovaných slov, interpunkčních znamének. Aktivity čtenářských dílen, které žáky motivují, rozšiřují jejich znalosti, zlepšují čtenářské schopnosti a dovednosti. Projektová výuka v literatuře - možnosti integrace projektové práce s kooperativními formami výuky, metodami aktivního učení a badatelsky orientovanou výukou pro podporu rozvoje čtenářství.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a českého jazyka 2. stupně ZŠ
Lektor:PhDr. Zdena Müllerová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. leden 2020 07. leden 2020 9:00 - 16:00 hodin Raisova 677, Náchod    Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 503105 číslo vzdělávací akce 5-03-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích