Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 07:55 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-03-1-04
     Kritické myšlení se zaměřením na výuku slohu a literatury Akce č. 4-03-1-04

Obsah: Seminář přinášející praktické nástroje pro výuku a učení, vedoucí k rozšíření repertoáru metod aktivního učení. Třífázový model procesu učení (evokace-uvědomění-reflexe) - provázanost s vyučovacími metodami a v jaké fázi kterou použít, použití modelu jako pomůcky pro efektivní plánování procesu řízeného učení ve škole. Ukázky metod aktivního učení a kritického myšlení - INSERT - Vím, Chci vědět, Dozvěděl jsem se; Pyramida údajů; Grafická schémata různých typů-myšlenková mapa, rybí kost, myšlenková mapa; Kostka.
Určeno:učitelům českého jazyka SŠ, případně 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Lenka Krejsová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Program se uskuteční v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. listopad 2019 ----------     12:30 - 16:30 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 403104 číslo vzdělávací akce 4-03-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích