Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 04:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-08-1-03
     Zdravotní cvičení k posílení pohybového aparátu pro mladší školní věk Akce č. 1-08-1-03

Obsah: Seminář zaměřený na podporu správného tělesného rozvoje žáků mladšího školního věku a možnosti prevence onemocněním páteře a pohybového aparátu. Náměty na pohybové aktivity k prevenci svalových dysbalancí a chybných pohybových stereotypů. Nácvik správného provedení cviků pod odborným vedením lektora a s respektováním vývojových odlišností a individuálních možností žáků příslušné věkové skupiny.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Ing. Roman Nesvadba
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR. S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. listopad 2019 15. listopad 2019 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 108103 číslo vzdělávací akce 1-08-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích