Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 13:51 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-03-1-01
     Herní činnosti v prvopočátečním čtení Akce č. 3-03-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář seznamující s netradičními metodami a postupy práce s texty současných slabikářů a doplňkových materiálů. Aktivity vhodné k uplatnění v každém ŠVP (didaktické hry, projektové vyučování, integrovaná tematická výuka, skupinové práce, prvky tvořivé dramatiky, netradiční učební pomůcky). Sebezkušenostní ověřování různých metod práce s textem a doplňkovými materiály, které se objevují v každé Živé abecedě a Slabikáři.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ, speciálních škol a asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Zdeněk Petržela
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. říjen 2019 24. září 2019 9:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 303101 číslo vzdělávací akce 3-03-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích