Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 12:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-05-1-02
     Aby nás vlastivěda bavila Akce č. 3-05-1-02

Obsah: Seminář poskytující náměty pro výuku ve 3. - 5. ročníku, využití pomůcek, výukových her, alternativních a motivačních metod ke zpestření výuky hodin vlastivědy. Ukázka propojení různých aktivit do jedné vyučovací hodiny (DUM, skupinová práce, podklady pro výrobu her na téma - Stavební slohy, pravěk v českých zemích...). Manipulační pomůcky k vyvození učiva, motivaci, procvičení, přezkoušení (např. památky Prahy, Jihočeského kraje, hory a pohoří, vodstvo, Lucemburkové, Přemyslovci).
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Iveta Vališková
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. listopad 2019 13. listopad 2019 9:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 305102 číslo vzdělávací akce 3-05-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích