Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 21:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-03
     Neobjevená Sibiř - reálie, pracovní listy, metody práce se žáky Akce č. 1-04-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Dvoudílní seminář v celkové časové dotaci 8 hodin. Náměty k rozšíření znalostí o Sibiři jako součásti Ruska. Možnosti rozvoje jazykových dovedností žáků (výslovnost, pravopis, slovní zásoba, mluvení, poslech, čtení, psaní) prostřednictvím výukových materiálů s tématy Bohatství Sibiře, Přírodní a klimatické podmínky, Život lidí. Ukázky různých forem práce s žáky různých úrovní - myšlenkové mapy, interaktivní hry, práce s textem, videem a písní, gramatická cvičení.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Irina Vojtíšková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. listopad 2019 20. listopad 2019 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
9. leden 2020 ----------     9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104103 číslo vzdělávací akce 1-04-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích