Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 12. srpen 2020 @ 00:54 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-06-1-03
     Podpora rozvoje matematické gramotnosti Akce č. 1-06-1-03

Obsah: Možnosti využití principů zážitkové pedagogiky ve výuce matematiky - pružné uplatňování individuálního přístupu k žákům, význam pracovního prostředí a emoční atmosféry ve třídě, zohlednění potřeb žáků, vliv osobnosti učitele. Reflexe a praktické příklady možných pedagogických přístupů - pamětné učení - ano či ne, jak rozvíjet logické myšlení či povzbudit hodnocením. Náměty na matematické hry a úlohy - Číselná osa, Domino, Grafy funkcí s tajenkou, Dopis nadšeného matematika, Čokoláda a počty, Kouzlo nebo matematika?, Test inteligence, zajímavé slovní úlohy. Ukázky pracovních listů a didaktických materiálů k přípravě soutěží a skupinové práce žáků.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SOŠ a SOU, především začínajícím
Lektor:Ing. Magdaléna Bořilová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. říjen 2019 09. říjen 2019 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 106103 číslo vzdělávací akce 1-06-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích