Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 08:05 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-01
     Čtenářský kurz pro pedagogy a knihovníky Akce č. 1-03-1-01

Obsah: Metody práce s žáky - čtenáři, zkušenosti učitelů a knihovníků, příklady dobré praxe ze čtenářských klubů. Aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti, motivace žáků ke čtení, didaktický potenciál konkrétních knih a textů, společné čtení. Ukázky tematických čtenářských lekcí a dílen čtení.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Hana Holubkovová a Radka Vojáčková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Od Terminálu HD trolejbusem č. 2, vystoupit na zastávce Zimní stadion (7. zastávka od Terminálu, 6. zastávka od hlavního nádraží) a pokračovat pěšky ve směru jízdy, přejít most přes Orlici a za mostem po pravé ruce je budova SVK.
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: S sebou přineste rozečtenou knihu. Program není akreditován MŠMT ČR a uskuteční se v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. září 2019 ----------     9:00 - 14:00 hodin Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Hradecká 1250/2, Hradec Králové, konferenční sál 5. NP   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103101 číslo vzdělávací akce 1-03-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích