Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 19:45 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-12
     Exkurze v MŠ Akce č. 5-02-1-12

Akce byla zrušena !

Obsah: Návštěva MŠ zaměřená na příklady dobré praxe. Prohlídka zařízení. Ukázka výchovně-vzdělávacích aktivit v mateřské škole - kooperativní učení - činnosti, práce s dítětem v oblasti prevence poruch řeči. Organizace práce, zkušenosti ze společného vzdělávání, materiálně-technické a didaktické zázemí školy, náměty pro vlastní praxi.
Určeno:ředitelům a učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Iva Doudová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Doporučené spojení: Do Hronova autobusem na zastávku U Staropadolské hospody. Prezence v MŠ od 8:00 do 8:30 hodin.
Poplatek: 900 Kč
Poznámka: Doprava na místo konání individuální. Změna termínu z 27.11. na 29.11.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. listopad 2019 20. listopad 2019 8:30 - 14:30 hodin MŠ Hronov, Havlíčkova 520   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502112 číslo vzdělávací akce 5-02-1-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích