Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:50 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-03-1-01
     Pohádkové postavy a pověsti Orlických hor Akce č. 5-03-1-01

Obsah: Seminář k podpoře čtenářství prostřednictvím regionálních příběhů, vedený autorem knih o pověstech z oblasti Orlických hor. Seznámení s pohádkovými postavami Orlických hor a podhůří, např. zimním vládcem Rampušákem a letní vládkyní Kačenkou, poznání skutečných i smyšlených příběhů a postav z regionu a historie vzniku legend. Doprovodný program v knihovně.
Určeno:učitelům speciálních ZŠ a SŠ
Lektor:PaedDr. Josef Lukášek
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program se uskuteční v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. říjen 2019 22. říjen 2019 9:00 - 14:00 hodin Městská knihovna, Komenského 30, Nové Město nad Metují   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 503101 číslo vzdělávací akce 5-03-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích