Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:05 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-03-1-03
     Genetická metoda čtení a psaní Akce č. 5-03-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář v časové dotaci 8 hodin, seznamující s genetickou metodou výuky čtení a psaní, která nevyužívá slabikáře, pomáhá předcházet dyslexii, motivuje a rozvíjí čtení a psaní s porozuměním. Výhody a nevýhody genetické metody čtení v porovnání s ostatními metodami čtení, především s analyticko-syntetickou metodou čtení. Etapy nácviku čtení a psaní - psaní tiskacím písmem, následná volba pořadí nácviku psaní psacím písmem dle tvarových skupin. Obrazový materiál z lektorovy elementární práce, vlastní pracovní listy a pomůcky, ukázka vybraných učebnic a pomůcek používaných v současné době při výuce.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Richard Koníř
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. listopad 2019 22. listopad 2019 9:00 - 16:00 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 503103 číslo vzdělávací akce 5-03-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích