Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:39 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-06-1-03
     Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v hodinách přírodních věd se zaměřením na matematické operace Akce č. 3-06-1-03

Obsah: Interaktivní seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na přípravu vhodných didaktických situací pro vyučování matematiky prostřednictvím hry. Diagnostika nadaných žáků a práce s nimi v běžné výuce výuce. Ukázky konkrétních příkladů, situací a námětů, kdy lze didaktickou hru zařadit vzhledem k odlišným edukačním potřebám nadaných žáků.
Určeno:učitelům 1. stupně a učitelům matematiky 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga
Lektor:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-33610/2019-1-1144
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. leden 2020 08. leden 2020 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 306103 číslo vzdělávací akce 3-06-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích